HKBP YOGYAKARTA
TATA IBADAH
Minggu Trinitatis V, 01 Juli 2018

06:30

Berdoa dalam hati diiringi musik PKJ 308

KITA MASUK RUMAHNYA
1
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya.
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya.
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.
2
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.
..Berdiri di Ayat 3..
3
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya.
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya.
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.

A.XV.A.8 - D.XIII.41

HARI MINGGU, HARI YANG MULIA
1
Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Reff:
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
2
Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih
Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih.

Roma 8:4-5
8:4 supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh.
8:5 Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging; mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh.

MESKI TAK LAYAK DIRIKU
1
Meski tak layak diriku, tetapi kar'na darahMu
dan kar'na kau memanggilku, 'ku datang, Yesus, padaMu.
2
Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela,
darahMulah pembasuhnya; 'ku datang, Tuhan, padaMu.
..Berdiri..
3
Terombang-ambing, berkeluh, gentar di kancah kemelut,
ya Anakdomba Allahku, ku datang kini padaMu.


'KU BERBAHAGIA
1
'Ku berbahagia, yakin teguh: Yesus abadi
kepunyaanku! Aku warisNya, 'ku ditebus,
ciptaan baru Rohulkudus.
Reff:
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
2
Pasrah sempurna, nikmat penuh; suka sorgawi
melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu;
kasih dan rahmat besertaku.

Mazmur 148:1-6
148:1 Haleluya! Pujilah TUHAN di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi!
148:2 Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya, pujilah Dia, hai segala tentara-Nya!
148:3 Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang!
148:4 Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit!
148:5 Baiklah semuanya memuji nama TUHAN, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta.
148:6 Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar.

NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU
1
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
Pencipta cakrawala.
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia
besarkanlah nama-Nya.
Reff. :
Bersorak sorai bagi Rajamu!
Bersorak sorai bagi Rajamu!
2
Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan,
sembahlah Dia terus.
Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan,
muliakan Penciptamu. Reff..
..Berdiri di Ayat 5..
5
Wahai raja-raja dan pembesar di bumi
yang mem'rintah dunia,
Teruna, anak dara, yang tua dan yang muda,
ucap syukur pada-Nya. Reff..

PENGAKUAN IMAN RASULI
Aku percaya kepada Allah Bapa
Yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu Gereja yang kudus dan am
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa
kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
AminMazmur 50:14
Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Mahatinggi!

'KU SUKA MENUTURKAN
1
'Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus
dan cinta kasihNya. 'Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan cerita
Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
2
'Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi
impian dunia. 'Ku suka menuturkan semua padamu,
sebab cerita itu membawa s'lamatku.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan cerita
Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
---Musik---
3
'Ku suka menuturkan cerita mulia; setiap kuulangi
bertambah manisnya. 'Ku suka menuturkan sabdaNya
yang besar; dan yang belum percaya, supaya mendengar.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan cerita.
Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
4
'Ku suka menuturkan cerita mulia; pun bagi
yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti kunyanyikan
di sorga yang kekal cerita termulia yang lama kukenal.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan cerita.
Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.

Markus 16:14-20
16:14 Akhirnya Ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitan-Nya.
16:15 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
16:16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
16:17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,
16:18 mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh."
16:19 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
16:20 Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.

KITA HARUS MEMBAWA BERITA
1
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
Reff:
Karna g'lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t'rang.
Kuasa Kristus 'kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
2
Kita harus menyanyikan gita melembutkan hati keras,
supaya senjata Iblis remuk dan seg'ra lepas,
remuk dan seg'ra lepas.
---Musik---
3
Kita harus membawa berita: Allah itu kasih belas.
Dib'rikan Putra tunggalNya, supaya kita lepas,
supaya kita lepas.
4
Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus.
Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, Terima Sang Penebus.

Doa Dan BerkatLogin Form