HKBP YOGYAKARTA
TATA IBADAH
Minggu XXIV Trinitatis, 11 November 2018

06:30


SUCI, SUCI, SUCI
1
Suci, suci, suci Tuhan Maha kuasa! Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung namaMu!
2
Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur di depan takhtaMu memb'ri mahkotanya
Segenap malaikat sujud menyembahMu, Tuhan, Yang Ada s'lama-lamanya.
..Berdiri..
4
Suci, suci, suci! Tuhan Mahakuasa! Patut Kau dipuji seluruh karyaMu.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namaMu!

A.XV.A.22 - D.XIII.59

HIDUP KITA YANG BENAR
1
Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur.
Reff:
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
3
Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur,
kar'na Kristus, Penebus, berkurban bagimu!
4
Bertekun bersyukurlah hingga suaraNya kaudengar:
'Sungguh indah anakKu, ungkapan syukurmu.'

1 Yohanes 4:7
4:7 Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.

DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM
1
Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, 'ku datanglah,
masuk terangMu bebas senang, 'ku datang padaMu.
Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatanMu;
dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku.
2
Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, 'ku datanglah,
dan mengecap kekayaanMu, 'ku datang padaMu.
Dari cela keaibanku pada salibMu 'ku berteduh,
dalam dosaku aku datang, ya Yesus, Tuhanku.
..Berdiri..
3
Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, 'ku datanglah,
masuk ke dalam bandar terang, 'ku datang padaMu.
Dari keputus-asaanku masuk ke dalam anug'rahMu;
dalam susahku aku datang, ya Yesus, Tuhanku.

B 5 - C 7

PERUBAHAN BESAR
1
Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku; di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku.
Reff..:
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
2
Aku tobat, kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku; dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Reff..
3
Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku; aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Reff..

6:11 Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan.
6:12 Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
6:13 Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu:
6:14 Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri-Nya,
6:15 yaitu saat yang akan ditentukan oleh Penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan.
6:16 Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal! Amin.
6:17 Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
6:18 Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi
6:19 dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya.
6:20 Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan,
6:21 karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu!

KITA HARUS MEMBAWA BERITA
1
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap,
dan damai yang menetap.
Reff:
Karna g'lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t'rang.
Kuasa Kristus 'kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
3
Kita harus membawa berita: Allah itu kasih belas.
Dib'rikan Putra tunggalNya, supaya kita lepas,
supaya kita lepas.
..Berdiri di Ayat 4..
4
Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus.
Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, Terima Sang Penebus.

PENGAKUAN IMAN RASULI
Aku percaya kepada Allah Bapa
Yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu Gereja yang kudus dan am
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa
kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Amin

(TERLAMPIR)


Ibrani 13:16
13:16 Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.

DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT
1
Di jalan hidup yang lebar, sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap; bawalah sinar terang!
Reff. :
Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku, saluran berkat bagi siapa yang risau penat.
2
Wartakan Kristus dengan kasih-Nya; pengampunan-Nya penuh. Orang 'kan datang 'pabila engkau menjadi saksi teguh.
---Musik---
3
Seperti Tuhan memb'ri padamu dan mengasihi dikau, b'ri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau!

Mikha 6:6-8
6:6 "Dengan apakah aku akan pergi menghadap TUHAN dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun?
6:7 Berkenankah TUHAN kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri?"
6:8 "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?"

KUUTUS 'KAU
1
Kuutus 'kau mengabdi tanpa pamrih,
berkarya t'rus dengan hati teguh,
meski dihina dan menanggung duka;
Kuutus 'kau mengabdi bagiKu.
2
Kuutus 'kau membalut yang terluka,
menolong jiwa sarat berkeluh,
menanggung susah dan derita dunia.
Kuutus 'kau berkorban bagiKu.
---Musik---
3
Kuutus 'kau kepada yang tersisih,
kar'na hatinya dirundung sendu,
sebatang kara, tanpa handai taulan.
Kuutus 'kau membagi kasihKu.
4
Kuutus 'kau, tinggalkan ambisimu,
padamkanlah segala nafsumu,
namun berkaryalah dengan sesama.
Kuutus 'kau; bersatulah teguh.

Doa Dan BerkatLogin Form